Sanitoa

Sanitoa är en fritidstoalett för användning inomhus eller i andra utrymmen. Sanitoa blandar både vått och torrt därmed ska man med fördel hälla i sågspån eller dylikt vid användning av toaletten. I Sanitoa medföljer en behållare och 10st komposterbara säckar.